Công ty kho gạo Sài Gòn
Kho gạo Sài Gòn

Bảng giá gạo hôm nay

【✔️ Tên gạo】【⭕ Chủng loại】【✅ Giá bán lẻ】
✅Gạo thơm Thái đặc biệt⭐⭐⭐⭐⭐ Liên hệ
✅Gạo đồ⭐⭐⭐⭐⭐ 15.000 /kg
✅Gạo tấm Đài Loan⭐⭐⭐⭐⭐ 15.500 /kg
✅Gạo tấm Sa mơ⭐⭐⭐⭐⭐ 15.500 /kg
✅Gạo tấm Tài Nguyên⭐⭐⭐⭐⭐ 16.000 /kg
✅Gạo tấm sữa⭐⭐⭐⭐⭐ 16.000 /kg
✅Gạo nở 404⭐⭐⭐⭐⭐ 16.600 /kg
✅Gạo nở thường⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo 504 mới⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo Bụi Sữa⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo 504 cũ⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo 64 Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo Sa Mơ ( Gạo Sóc Miên)⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo Đài Loan xuất khẩu⭐⭐⭐⭐⭐, 18.000 /kg
✅Gạo hàm châu⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo 64 thơm dứa⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo Hương Lài (gạo Thơm Lài Sữa)⭐⭐⭐⭐⭐ 18.500 /kg
✅Gạo Thơm Lài⭐⭐⭐⭐⭐, 18.500 /kg
✅Gạo Thơm Thái⭐⭐⭐⭐⭐, 19.000 /kg
✅Gạo Nàng Hoa⭐⭐⭐⭐⭐, 19.000 /kg
✅Gạo Nếp Ngỗng⭐⭐⭐⭐⭐ 19.000 /kg
✅Gạo thơm Mỹ⭐⭐⭐⭐⭐ 19.000 /kg
✅Gạo Thơm Lài Miên⭐⭐⭐⭐⭐, 19.000 /kg
✅Gạo Tài Nguyên thơm⭐⭐⭐⭐⭐, 19.000 /kg
✅Gạo thơm Nhật⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Hạt Ngọc Thái⭐⭐⭐⭐⭐ 20.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 3⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo thơm Thái Bình⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Nàng Hương Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 20.000 /kg
✅Gạo Bông Lúa Vàng⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Lài Sữa⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo lài sữa Miên⭐⭐⭐⭐⭐ 21.000 /kg
✅Gạo Bắc Thơm⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Rồng Vàng⭐⭐⭐⭐⭐ 22.000 /kg
✅Gạo Tám Thơm⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 2⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Tài Nguyên Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 22.000 /kg
✅Gạo Hương Thơm Thái Bình⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Nàng Thơm Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Hoa Sữa⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo ST24 Sóc Trăng⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo thơm ST21 ( gạo Long Lài)⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Đài Loan Biển⭐⭐⭐⭐⭐, 23.000 /kg
✅Gạo tám xoan Hải Hậu⭐⭐⭐⭐⭐ 23.000 /kg
✅Gạo tám Điện Biên⭐⭐⭐⭐⭐, 23.000 /kg
✅Gạo nương Sơn La⭐⭐⭐⭐⭐ 23.000 /kg
✅Gạo Trân Châu⭐⭐⭐⭐⭐, 25.000 /kg
✅Gạo Jasmine Thái⭐⭐⭐⭐⭐ 25.000 /kg
✅Gạo Huyết Rồng⭐⭐⭐⭐⭐, 25.000 /kg
✅Gạo Nếp Cái Hoa Vàng⭐⭐⭐⭐⭐ 25.000 /kg
✅Gạo Nếp Hạt Cau⭐⭐⭐⭐⭐ 26.000 /kg
✅Gạo ST25 Sóc Trăng⭐⭐⭐⭐⭐, 28.000 /kg
✅Gạo ST25 hút chân không⭐⭐⭐⭐⭐ 30.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 1⭐⭐⭐⭐⭐, 32.000 /kg
✅Gạo Nếp Nhung⭐⭐⭐⭐⭐ 35.000 /kg
✅Gạo ST25 Ông Cua chính hãng⭐⭐⭐⭐⭐, , 37.000 /kg
✅Gạo ST25 lúa tôm Ông Cua chính hãng⭐⭐⭐⭐⭐, , 39.000 /kg
✅Gạo Hữu Cơ ST25 Ông Cua (hộp 2kg hút chân không)⭐⭐⭐⭐⭐, , 80.000 /kg