Công ty kho gạo Sài Gòn
Kho gạo Sài Gòn

Bảng giá gạo hôm nay

【✔️ Tên gạo】【⭕ Chủng loại】【✅ Giá bán lẻ】
✅Gạo đồ – gạo dinh dưỡng tốt cho sức khỏe⭐⭐⭐⭐⭐ 14.000 /kg
✅Gạo tấm Sa mơ⭐⭐⭐⭐⭐ 15.500 /kg
✅Gạo tấm sữa⭐⭐⭐⭐⭐ 15.500 /kg
✅Gạo tấm Đài Loan⭐⭐⭐⭐⭐ 15.500 /kg
✅Gạo nở thường⭐⭐⭐⭐⭐ 16.000 /kg
✅Gạo tấm Tài Nguyên⭐⭐⭐⭐⭐ 16.000 /kg
✅Gạo 64 Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 16.500 /kg
✅Gạo nở 404⭐⭐⭐⭐⭐ 16.600 /kg
✅Gạo 64 thơm dứa⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo thơm Thái⭐⭐⭐⭐⭐, 17.000 /kg
✅Gạo 504 mới⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo Bụi Sữa⭐⭐⭐⭐⭐ 17.000 /kg
✅Gạo hàm châu⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo hương lài⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo 504 cũ⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo thơm Thái đặc biệt⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo sa mơ⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo Nếp Ngỗng⭐⭐⭐⭐⭐ 18.000 /kg
✅Gạo Đài Loan xuất khẩu⭐⭐⭐⭐⭐, 18.000 /kg
✅Gạo nàng hương chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 18.500 /kg
✅Gạo lài sữa⭐⭐⭐⭐⭐ 18.500 /kg
✅Gạo thơm lài⭐⭐⭐⭐⭐, 18.500 /kg
✅Gạo Nàng Hoa⭐⭐⭐⭐⭐, 18.500 /kg
✅Gạo thơm Mỹ⭐⭐⭐⭐⭐ 18.500 /kg
✅Gạo Tài Nguyên thơm⭐⭐⭐⭐⭐ 19.000 /kg
✅Gạo lài sữa Miên⭐⭐⭐⭐⭐ 19.000 /kg
✅Gạo thơm lài Miên⭐⭐⭐⭐⭐, 19.000 /kg
✅Gạo Bông Lúa Vàng⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Bắc Thơm⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo thơm Nhật⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Hạt Ngọc Thái⭐⭐⭐⭐⭐ 20.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 3⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo tám thơm⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Nàng Thơm Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo Hoa Sữa⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo thơm Thái Bình⭐⭐⭐⭐⭐, 20.000 /kg
✅Gạo nương Sơn La⭐⭐⭐⭐⭐ 21.000 /kg
✅Gạo ST24 Sóc Trăng⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo thơm ST21 ( gạo Long Lài)⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Rồng Vàng⭐⭐⭐⭐⭐ 22.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 2⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo tài nguyên Chợ Đào⭐⭐⭐⭐⭐ 22.000 /kg
✅Gạo Hương Thơm Thái Bình⭐⭐⭐⭐⭐, 22.000 /kg
✅Gạo Đài Loan Biển⭐⭐⭐⭐⭐, 23.000 /kg
✅Gạo tám xoan Hải Hậu⭐⭐⭐⭐⭐ 23.000 /kg
✅Gạo Trân Châu⭐⭐⭐⭐⭐, 25.000 /kg
✅Gạo tám Điện Biên⭐⭐⭐⭐⭐, 25.000 /kg
✅Gạo Jasmine Thái⭐⭐⭐⭐⭐ 25.000 /kg
✅Gạo Huyết Rồng⭐⭐⭐⭐⭐, 25.000 /kg
✅Gạo nếp cái hoa vàng⭐⭐⭐⭐⭐ 25.000 /kg
✅Gạo nếp hạt cau⭐⭐⭐⭐⭐ 26.000 /kg
✅Gạo ST25 Sóc Trăng⭐⭐⭐⭐⭐, 26.000 /kg
✅Gạo ST25 hút chân không⭐⭐⭐⭐⭐ 28.000 /kg
✅Gạo nếp nhung⭐⭐⭐⭐⭐ 30.000 /kg
✅Gạo Ngọc Thực 1⭐⭐⭐⭐⭐, 30.000 /kg
✅Gạo ST25 Ông Cua chính hãng⭐⭐⭐⭐⭐, 34.000 /kg
✅Gạo ST25 lúa tôm Ông Cua chính hãng⭐⭐⭐⭐⭐, 36.000 /kg